woensdag 21 februari 2024

Jaarverslag 2021 stichting “Kans voor Gambia”

Het bestuur van de stichting ‘Kans voor Gambia’ heeft in 2021 vijfmaal fysiek vergaderd.

Door de coronabeperkingen was het ook dit jaar niet mogelijk om activiteiten te organiseren om fondsen te werven voor “onze” Fankanta Daycare and Nursery School. De actie adopteer een leerling voor € 35,-- voor 1 schooljaar heeft ervoor gezorgd dat het schoolgeld van 85 kinderen kon worden voldaan. Diverse donateurs hebben aangegeven dit voor 4 jaar te willen doen of gaven aan meerdere kinderen te willen adopteren. Daarnaast heeft een sponsor aangegeven 3 jaar een mooi bedrag te sponsoren waardoor we in staat waren een waterput met zonnepanelen te realiseren.

Door deze ondersteuning waren we ook dit jaar in staat de salarissen van het schoolpersoneel grotendeels door te betalen.

Hoewel we afgesproken hadden een strenger aannamebeleid te hanteren werden er toch meer kinderen toegelaten dan was afgesproken. Een klassengrootte van 30 leerlingen is het maximum om goed onderwijs te kunnen realiseren. De directeur heeft nogmaals deze opdracht gekregen.

Ook dit jaar heeft de school 1 maand stil gelegen. Door de ondersteuning was het mogelijk om alle kinderen naar school te laten komen.

Tijdens het bezoek aan de school bleek dat er zowel bestuurlijk als inhoudelijk actie ondernomen moet worden. De huidige directeur is onvoldoende in staat om te realiseren wat de stichting voor ogen heeft. Aangezien de directeur de pensioensgerechtigde leeftijd heeft bereikt is het mogelijk om op zoek te gaan naar een geschikte opvolger. Daarnaast dient er een schoolbestuur, statuten en schoolreglement te komen.

Helaas wordt er nog te weinig volgens leerlijnen gewerkt en is er een tekort aan lesboeken. Hier ligt een opdracht voor de school om dit binnen hun begroting te realiseren. Er wordt zowel door Ishaka als door ons verbinding gezocht met een school in de regio waar men dit al gerealiseerd heeft.

Goede leerkrachten betekent ook dat de salarissen omhoog gaan en dat we ook te maken krijgen met sociale lasten (hier had men in de begroting geen rekening mee gehouden).

Doordat de aanmeldingen van kinderen vanaf 4 jaar beduidend hoger was dan kinderen van 2-3 jaar is besloten om te stoppen met de kinderopvang. Dit betekent ook dat we hier nog meubilair voor moeten regelen.

Helaas zijn we er nog niet in geslaagd om de vacature van bestuursvoorzitter in te vullen. Daarom zijn we ook nu weer heel blij dat Loes en Martin ook dit jaar bereid waren om ons te ondersteunen, Loes en Martin zijn ook betrokken bij een eigen project in Gambia.

Naast het ook dit jaar niet doorgaan van de Challenge Antwerpen-Banjul moesten we op het laatste moment een grote actie annuleren ivm met de coronamaatregelen.

 

In ons streven om Fankanta over 8 jaar grotendeels (90%) zelfstandig te laten opereren is (te) weinig voortgang geboekt:

  • de winkeltjes bij de school zijn verhuurd maar door de lockdown waren er nauwelijks mogelijkheden om te verkopen en zodoende kwamen er ook nauwelijks huuropbrengsten;
  • de schooldirectie is nog steeds niet consequent genoeg in het innen van het schoolgeld en het uitvoeren van het aannamebeleid;
  • de verkoop van de kleren verloopt nog steeds niet naar wens;
  • de voorgenomen activiteiten om in Farato geld te genereren konden ook dit jaar geen doorgang vinden.

In de komende periode staan we voor de uitdaging om:

In Gambia:

  • een goede directeur te vinden;
  • het salarishuis voor het personeel op orde te hebben;
  • voldoende lesmateriaal beschikbaar te stellen;
  • voldoende schoolmeubilair te vinden;

 

In Nederland:

  • Uitbreiding van het bestuur is met ingang van 10 febr. gerealiseerd. Martin Kroos is onze nieuwe voorzitter.

Zowel in Nederland alsook in Gambia blijven we zoeken naar sponsors en het oppakken van diverse activiteiten om geld bijeen te krijgen.
De uitbreiding van de school naar een volwaardige primary school hebben we voorlopig in de ijskast gezet.

2021 Een lastig jaar, waar we met ondersteuning van onze donateurs en sponsors het werk, grotendeels hebben kunnen voortzetten.

25-02-2021                                                                             Bestuur Kans voor Gambia