maandag 15 april 2024

Hartelijk dank!

De oproep om de “Fankanta Daycare and Nursery School” te ondersteunen heeft een geweldige respons opgeleverd. Heel fijn dat zovelen hiermee er voor zorgen dat de school door kan gaan.
Op deze plek willen we al degenen die hun steentje hebben bij gedragen hartelijk danken.

Naast de sponsoring voor 1 jaar zijn er ook velen die voor meerdere jaren of voor meer kinderen steun hebben toegezegd. Hubertine heeft inmiddels iedereen persoonlijk een bericht gestuurd met informatie over de gesponsorde leerling(en).

gambia maart 2018 10Waterput
Naast de ondersteuning van de kinderen is er ook een sponsor gekomen die het mogelijk maakt dat we een waterput kunnen realiseren. De pomp van deze waterput wordt aangedreven middels een electromotor die zijn stroom krijgt van 2 zonnepanelen. De school had aangegeven dat de beschikbaarheid van water erg belangrijk was, zeker nu met corona wordt er ook meer dan voorheen aandacht besteed aan hygiëne. De levering van water is niet altijd zeker en verder ook nog kostbaar.
Door deze waterput kunnen we ervoor zorgen dat water altijd beschikbaar is en kan er al een stukje van de vaste lasten naar beneden gebracht worden. Een mooie stap voor de langere termijn.

Bezoek aan de school.
Momenteel zijn onze bestuursleden Hay en Hubertine op bezoek in Gambia. Samen met Loes en Martin, die ons met raad en daad bijstaan, zijn zij naast hun vakantie drukdoende om enkele zaken te regelen:

  • De school heeft een tijdelijke registratie en die dient nu omgezet te worden naar een vaste. Hier wordt nu vaart achter gezet zodat dit nog gerealiseerd wordt in dit schooljaar.
  • Samen met het bestuur wordt er gezocht naar versterking van het schoolmanagement.
  • Verder dienen er afspraken te worden gemaakt om een betere terugkoppeling te krijgen van de het reilen en zeilen.

Half december komen zij terug en zullen zij hun ervaringen delen ondersteund met foto’s