maandag 15 april 2024

Inmiddels anderhalf jaar verder…

Wat waren we trots dat we op 25 okt. 2019 de ‘Fankanta Daycare and Nursery School” konden openen. En toen kregen we te maken met Corona. Noodgedwongen moest de school ook dicht. Gelukkig kon er in december weer gestart worden omdat de toestand in Gambia niet helemaal te vergelijken is met die van ons.

Hoewel er ook veel besmettingen waren, was en is het aantal sterfgevallen procentueel duidelijk minder dan in de Westerse wereld. Komt dit doordat de mensen veel buiten zijn, er een ander klimaat is, men vaak te maken heeft met malaria en daardoor minder vatbaar is voor het virus?

Economisch wordt de bevolking heel hard getroffen. Een groot gedeelte van de mensen is afhankelijk van het toerisme en doordat dit helemaal stil ligt is er totaal geen inkomen. Daarnaast heeft men ook nog te maken gekregen met een van de ergste regenseizoenen waardoor er ook nog veel vernield is.

Voor de school betekent dit dat er geen gelden binnenkomen van de verkoop van de opgestuurde kleding, de winkel bij de school niets oplevert en de meeste ouders geen schoolgeld kunnen betalen.

Wij hebben het personeel doorbetaald omdat hier ook gezinnen van afhankelijk waren.

Doordat de Challenge Antwerpen-Banjul in 2020 niet is doorgegaan en dit jaar ook niet doorgaat, missen we hier ook een inkomsten deel. Gelukkig zijn er een aantal donateurs bijgekomen en zijn er ook meer mensen die een schoolbankje adopteren voor € 5, -- per maand.

De school

De school bestaat uit 4 groepen in de leeftijd van 3-9 jaar. Dit betekent dat er ieder jaar de oudste kinderen de overstap moeten maken naar een andere school zodat er weer jongere kinderen kunnen instromen.

De helft van de leraren is gecertificeerd en de anderen waren bezig met de opleiding. Helaas is deze ook op een laag pitje komen te staan. De bedoeling is dat dit in juni weer wordt opgestart.

Onze grote wens is om de school uit te breiden naar een volwaardige basisschool. Dit willen we oppakken zodra het coronavirus is beteugeld en de school voor een groot gedeelte in staat is om zelfstandig de exploitatie rond te krijgen.

 

Iedereen die ons (extra) gesteund heeft hartelijk dank.