woensdag 21 februari 2024

Jaarverslag 2019 stichting “Kans voor Gambia”

Het bestuur van de stichting ‘Kans voor Gambia’ heeft in 2019 viermaal vergaderd. Tijdens deze vergaderingen stonden het realiseren van de school, vergaren van schoolspullen en het zoeken naar inkomsten centraal.
Doordat er in oktober 2018 5 teams voor Kans voor Gambia de Challenge Antwerpen-Banjul hadden gereden was het mogelijk om de bouw van de school te versnellen. De opbrengst van de auto’s was boven verwachting. Op 3 april is er voor deze teams een bedankmiddag georganiseerd.
Op 23 juni is er een informatiemiddag gehouden voor mensen die meer informatie wilden over de Challenge Antwerpen Banjul omdat zij interesse hadden om in 2020 of later voor onze stichting te willen gaan rijden.

Hay Theeuwen vanuit Horst en Ishaka in Farato hebben veel werk verzet om de bouw te realiseren. Hay besprak telefonisch de uit te voeren werkzaamheden met Ishaka, hij stuurde vanuit Farato de bouwers aan waarbij hij niet schroomde om zelf flink mee aan te pakken.
We hadden ook geluk dat Martin en Loes regelmatig in Gambia vertoeven en Martin bereid was om ter plekke zijn handen uit de mouwen te steken en waar nodig bouwkundige problemen kon oplossen.

Toen duidelijk was dat de school in september 2019 gereed zou komen moest er nog het een ander gebeuren:

 • verzamelen en aanschaffen van specifieke bouwmaterialen als contactdozen, lampen, borden;
 • schoolinventaris als borden, meubilair, kasten;
 • leermiddelen;
 • al deze materialen en middelen zijn medio mei in een zeecontainer geladen en verscheept naar Banjul (Gambia) waar deze 6 juni arriveerde en vervoerd werd naar de school in Farato.
 • het regelen van de juiste documenten op in september te mogen starten met de school.

Naast bovengenoemde onderwerpen diende ook de inschrijving van leerlingen geregeld te worden evenals het samenstellen van het schoolteam en –bestuur.

 • Het samenstellen van het schoolbestuur ging niet helemaal over een leien dakje. We hebben veel energie gestoken in een samenwerkingsovereenkomst met een plaatselijk schooltje (dat niet in staat was om goed onderwijs te realiseren en min of meer de aanleiding was voor ons initiatief). Helaas bleek deze samenwerking niet mogelijk. Inmiddels hebben we een 5 koppig bestuur kunnen samenstellen met mensen uit het dorp.
 • Het bestuur is aan de slag gegaan om een schoolteam samen te stellen en dit bestaat momenteel uit een directeur, 2 gekwalificeerde leerkrachten, 2 leerkrachten in opleiding, een schoonmaakster en een watchman. Een gedeelte van het salaris van de leerkrachten in opleiding wordt gebruikt (gereserveerd) voor het bekostigen van hun opleiding.
  De kosten van de watchman worden gesponsord door een begunstiger van de stichting.
 • Het inschrijven van de leerlingen was een groot succes. Door de enorme toeloop was men vergeten om aan te geven wanneer de klassen vol zouden zijn. In plaats van max. 30 kinderen per klas zitten er nu ruim 40. Dit geeft ook aan dat er een grote behoefte is aan een goede school. Nog steeds komen er aanmeldingen binnen maar deze kinderen moeten wachten tot het nieuwe schooljaar.

Het afgelopen jaar hebben we ons mogen verheugen in een groei van ondersteuners van de stichting. Enerzijds mensen die via sponsoring voor middelen zorgen en anderzijds ondersteuners die regelmatig naar een carbootsale gaan en spullen verkopen ten bate van Kans voor Gambia.

Verder is de website aangepakt en hebben we een nieuwe webmaster mogen verwelkomen.

De officiële opening van de school was op vrijdag 25 oktober 2019. Hoewel er met ons was overlegd werd het voor ons een grote verrassing. Hulde aan het team en met name Ishaka die er een geweldig feest van hebben gemaakt. Ook werd hier de naam van de school onthuld:

Fankanta Daycare and Nursery School

Dit was een grote happening waarbij we ons mochten verheugen in een geweldige belangstelling van de plaatselijke bevolking en ook van vele Nederlanders die in Gambia actief zijn.

De start is gemaakt en liggen er nog diverse uitdagingen voor ons en voor onze vertegenwoordiging in Gambia.
Om ons streven te realiseren dat Fankanta over 8 jaar grotendeels (90%) zelfstandig kan opereren dient er nog het een en ander te gebeuren:

 • de verhuur van winkeltjes, die we bij de school hebben gerealiseerd, dient structureel te worden opgepakt;
 • in Farato worden er activiteiten georganiseerd om geld te genereren en er wordt ook gezocht naar Gambiaanse ondersteuners.

In Nederland gaan we verder met het zoeken naar sponsors en het oppakken van diverse activiteiten om te blijven ondersteunen en om geld bijeen te krijgen voor een uitbreiding, realiseren van een primary school.

2019 Een zeer druk, bewogen en spannend jaar. De eerste fase onze droom is gerealiseerd.

24-01-2019

Bestuur Kans voor Gambia