woensdag 29 november 2023

Financiëel jaarverslag 2022

Omschrijving  Inkomsten   Uitgaven 
Saldo 01-01-2022  €    5.112,87
Donaties - structureel
 €       540,86
Donaties - eenmalig Challenge
 €       560,00
Schoolbankjes  €       262,00
Acties - o,a, statigeldactie school
 €    1.015,00  
Sponsoring - bedrijven
 €    8.745,00  
Sponsoring - fondsen
 €  15.250,00  
Adoptie - schoolkind  €    1.225,00  
Geldopname - cash mee naar Gambia 
 €         200,00
Geldopname - geldwissel Gambia    €      7.129,00
Bankkosten  €         119,40
Transportkosten kleding
 €         248,00
Reiskosten - o.a. extra bezoek Gambia   €       1.097,00
Vecoprint    €         300,00
Website - onderhoud
 €           78,65
Divers    €           11,80
Saldo 31-12-2021  €   23.527,38
Totaal  €   32.711,23
 €   32.711,23