woensdag 21 februari 2024

Financiëel jaarverslag 2021

Omschrijving  Inkomsten   Uitgaven 
Saldo 01-01-2021  €    4.445,93
Donaties - structureel
 €       470,00
Donaties - eenmalige actie
 €    1.833,21
Schoolbankjes  €       285,00
Acties - carbootsale
 €       229,00  
Sponsoring  €    2.750,00  
Adoptie - schoolkind  €    2.450,00  
Geldopname - cash mee naar Gambia 
 €      6.816,00
Bankkosten  €         119,38
Transportkosten verzending kleding
 €         336,24
Website - onderhoud
 €           78,65
Saldo 31-12-2021  €      5.112,87
Totaal  € 12.463,14 
 €   12.463,14