woensdag 21 februari 2024

Financiëel jaarverslag 2020

Omschrijving  Inkomsten   Uitgaven 
Saldo 01-01-2020  €  3.103,78
Donaties  €     423,00
Sponsoring  €  1.755,00
Schoolbankjes  €     225,00
Sponsoring transportkosten
€     660,00  
Bigger picture (transport)
 €        75,00
Bankkosten  €      129,34
Webhosting  €        78,65
Opname voor cash voor Gambia     €      540,00
Gambia for you/ transportkosten      €      897,86
Saldo 31-12-2020  €   4.445,93
Totaal  €  6.166,78  €   6.166,78