woensdag 21 februari 2024

Financiëel jaarverslag 2019

Omschrijving  Inkomsten   Uitgaven 
Saldo 01-01-2019  €  6.497,04
Donaties  €     466,50
Sponsoring  €  1.297,50
Schoolbankjes  €       90,00
Carbootsale, acties  €     575,00
Terugboeking sponsoring
 €        75,00
Challenge vesten + stickers  €        65,00
Contanten opgenomen voor Gambia  €   1.210,00
Werkzaamheden Fankanta  €      200,00
Bouwmaterialen Fankanta  €   1.050,83
Bankkosten  €      119,39
Transportkosten schoolinrichting e.d.  €   3.023,39
Webhosting  €        78,65
Saldo 31-12-2019  €   3.103,78
Totaal  € 8.926,04  €   8.926,04