woensdag 21 februari 2024

Financiëel jaarverslag 2018

Omschrijving  Inkomsten   Uitgaven 
Saldo 01-01-2018  €  2.704,71
Donaties  €  2.628,32
Boek  €       76,58
Sponsoring  €  4.000,00
Gambia registratie
 €     100,00
 BTW-correctie €         11,55
Challenge shirts  €      355,00
Challenge vesten
 €      247,50
Challenge waardecheque
 €      150,00
Farato waterleiding
 €      600,00
Hospitaal Berending    €   1.000,00
Bankkosten  €      209,76
Verzendkosten kleding/goederen.  €      371,66
Webhosting  €        67,10
Saldo 31-12-2018  €    6.497,04
Totaal  € 9.509,61  €   9.509,61