woensdag 29 november 2023

Financiëel jaarverslag 2017

Omschrijving  Inkomsten   Uitgaven 
Saldo 01-01-2017  €   1.342,45  
Donaties  €   3.188,00  
Acties  € 20.683,00  
Sponsoring   € 16.500,00  
Divers oa vergoeding materialen  €       110,00  
Materiaal kosten    €       126,17
PR materiaal    €       107,16
Pallum hospitaal    €   1.500,00
Goederen en diensten Gambia    € 36.363,00
Bankkosten    €       130,30
Medicijnen voor Gambia    €         29,96
Verzendkosten kleding /goederen    €       783,50
Webhosting    €         78,65
Saldo 31-12-2017    €   2.704,71
Totaal  € 41.823,45  € 41.823,45