woensdag 21 februari 2024

Financiëel jaarverslag 2016

Omschrijving  Inkomsten   Uitgaven 
Saldo 01-01-2016  €      180,80  
Sponsoring divers  €      286,75  
Schoolbankjes sponsoring  €        55,00  
Acties  €  1.979,05  
Kamer van Koophandel    €       50,00
Bankkosten    €       95,50
Verzendkosten goederen naar Gambia    €       84,36
PR kosten    €     170,38
Presentatiekosten    €       25,44
Divers (oa medicijnen)    €       17,99
Inschrijven bank en KvK Gambia    €     350,00
Verrekening voorschot 2015-2016    €     365,48
Saldo 31-12-2016    € 1.342,45
Totaal  €  2.501,60  € 2.501,60