woensdag 21 februari 2024

Stand van zaken

Na de aankoop van grond en huis zijn we in december 2018 begonnen met de voorbereidingen voor de verbouwing. Om ruime lokalen te krijgen werden er eerst muren gesloopt. In januari 2019 werd er begonnen met de echte bouw. De stenen die gebruikt worden zijn door de metselaars zelf gemaakt. Dit gebeurd met handvormen en ze worden gedroogd in de zon.

Eerst worden de lokalen gerealiseerd en daarna zijn de toiletten aan de beurt.

In Nederland hebben we inmiddels materialen voor de bouw verzameld. Deze worden binnenkort verscheept naar Gambia.