Financiëel jaarverslag 2017

Omschrijving Inkomsten Uitgaven
Saldo € 1.342,45
Donaties € 3.188,00
Acties € 20.683,00
Sponsoring € 16.500,00
Divers oa vergoeding materialen € 110,00
Materiaal kosten € 126,17
PR materiaal € 107,16
Pallum hospitaal € 1.500,00
Goederen en diensten Gambia € 36.363,00
Bankkosten € 130,30
Medicijnen voor Gambia € 29,96
Verzendkosten kleding /goederen € 783,50
Webhosting € 78,65
Saldo 31-12-2017 € 2.704,71
Totaal € 41.823,45 € 41.823,45