zondag, maart 24, 2019

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2017

financieel jaarverslag 2017

Jaarrekening 2016

Omschrijving Inkomsten Uitgaven
Saldo 180,80
Sponsoring divers 286,75
Schoolbankjes sponsoring 55,00
Acties 1.979,05
Kamer van Koophandel 50,00
Bankkosten 95,50
Verzendkosten goederen naar Gambia 84,36
PR kosten 170,38
Presentatiekosten 25,44
Divers (oa medicijnen) 17,99
Inschrijven bank en KvK Gambia 350,00
Verrekening voorschot 2015-2016 365,48
Saldo 31-12-2016 1.342,45
2.501,60 2.501,60

Laatste nieuws

SCHOOL BUILDING PROJECT

Privacyverklaring